หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การแบ่งเขตบริหาร กปภ.ข.2

 • พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ให้บริการพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปุทมธานี นครนายก นครราชสีมา โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดจำนวน 30 สาขา ประกอบไปด้วย 30 แม่ข่าย และ 29 หน่วยบริการ ดังนี้

   

  พื้นที่ให้บริการของ กปภ.ข.2

   

 • พื้นที่ให้บริการในจังหวัดสระบุรี

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาพระพุทธบาท แม่ข่ายพระพุทธบาท
  หน่วยบริการหนองโดน
  หน่วยบริการหน้าพระลาน
  กปภ.สาขาหนองแค แม่ข่ายหนองแค
  หน่วยบริการหินกอง
  กปภ.สาขามวกเหล็ก แม่ข่ายมวกเหล็ก
  หน่วยบริการกลางดง
  หน่วยบริการทับกวาง
  กปภ.สาขาบ้านหมอ แม่ข่ายบ้านหมอ

   

 • พื้นที่ให้บริการในจังหวัดลพบุรี

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาลพบุรี แม่ข่ายลพบุรี
  กปภ.สาขาบ้านหมี่ แม่ข่ายบ้านหมี่
  หน่วยบริการโคกสำโรง
  หน่วยบริการหนองม่วง
  กปภ.สาขาชัยบาดาล แม่ข่ายชัยบาดาล
  หน่วยบริการสระโบสถ์
  หน่วยบริการโคกเจริญ
  หน่วยบริการลำสนธิ

   

 • พื้นที่ให้บริการในจังหวัดสิงห์บุรี

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาสิงห์บุรี แม่ข่ายสิงห์บุรี
  หน่วยบริการถอนสมอ
  หน่วยบริการบางระจัน

   

 • พื้นที่ให้บริการในจังหวัดอ่างทอง

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาอ่างทอง แม่ข่ายอ่างทอง
  หน่วยบริการแสวงหา
  หน่วยบริการป่าโมก
  กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แม่ข่ายวิเศษชัยชาญ

 •  

  พื้นที่ให้บริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) แม่ข่ายพระนครศรีอยุธยา
  กปภ.สาขาผักไห่ แม่ข่ายผักไห่
  กปภ.สาขาเสนา แม่ข่ายเสนา
  กปภ.สาขาท่าเรือ แม่ข่ายท่าเรือ
  หน่วยบริการภาชี

 •  

  พื้นที่ให้บริการในจังหวัดปทุมธานี

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขาปทุมธานี แม่ข่ายปทุมธานี
  กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) แม่ข่ายรังสิต
  กปภ.สาขาคลองหลวง แม่ข่ายคลองหลวง
  กปภ.สาขาธัญบุรี แม่ข่ายธัญบุรี

   

 • พื้นที่ให้บริการในจังหวัดนครนายก

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขานครนายก แม่ข่ายนครนายก
  กปภ.สาขาบ้านนา แม่ข่ายบ้านนา
  หน่วยบริการองครักษ์

   

 • พื้นที่ให้บริการในจังหวัดนครราชสีมา

  กปภ.สาขาที่ให้บริการแม่ข่าย/หน่วยบริการ
  กปภ.สาขานครราชสีมา แม่ข่ายนครราชสีมา
  หน่วยบริการจักราช
  หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  กปภ.สาขาปากช่อง แม่ข่ายปากช่อง
  หน่วยบริการขนงพระ
  กปภ.สาขาครบุรี แม่ข่ายครบุรี
  หน่วยบริการจระเข้หิน
  หน่วยบริการเสิงสาง
  หน่วยบริการโนนสมบูรณ์
  กปภ.สาขาสีคิ้ว แม่ข่ายสีคิ้ว
  หน่วยบริการขามทะเลสอ
  หน่วยบริการสูงเนิน
  กปภ.สาขาปักธงชัย แม่ข่ายปักธงชัย
  หน่วยบริการวังน้ำเขียว
  กปภ.สาขาโชคชัย แม่ข่ายโชคชัย
  กปภ.สาขาพิมาย แม่ข่ายพิมาย
  หน่วยบริการห้วยแถลง
  หน่วยบริการเมืองคง
  หน่วยบริการรังกาใหญ่
  กปภ.สาขาชุมพวง แม่ข่ายชุมพวง
  หน่วยบริการประทาย
  กปภ.สาขาโนนสูง แม่ข่ายโนนสูง
  กปภ.สาขาด่านขุนทด แม่ข่ายด่านขุนทด

   

เลื่อนขึ้นข้างบน