ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายพิมาย
240 แม่น้ำมูล
หน่วยบริการห้วยแถลง
50 สระเก็บน้ำหนองตะไก้,
สระหินดาดหนองตะไก้, หลุ่งประดู่
หน่วยบริการเมืองคง
100 อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ
หน่วยบริการรังกาใหญ่
200 ลำน้ำเค็ม
รวม
640