กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ ฮิต
การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2562 179
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2561 139
การตั้งค่าใช้งาน PWA Mail บนโทรศัพท์มือถือ 1067
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. (สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ กปภ.เขต ) 575
คู่มือการใช้งานเครือข่ายสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ 4612
คู่มือการใช้งานโปรเเกรม Open Source 1101
มาตรการการบริหารจัดการห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาคในภาวะวิกฤติ 325
คู่มือการตั้งค่า Proxy การใช้ internet ผ่าน wireless กปภ.เขต 2 427
คู่มือการลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต 305
Webconference Manual กปภ.สาขา และ กปภ.ข.2 395
แสดง #