กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ ฮิต
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2561 93
การตั้งค่าใช้งาน PWA Mail บนโทรศัพท์มือถือ 967
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. (สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ กปภ.เขต ) 520
คู่มือการใช้งานเครือข่ายสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ 4576
คู่มือการใช้งานโปรเเกรม Open Source 937
มาตรการการบริหารจัดการห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาคในภาวะวิกฤติ 275
คู่มือการตั้งค่า Proxy การใช้ internet ผ่าน wireless กปภ.เขต 2 372
คู่มือการลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต 261
Webconference Manual กปภ.สาขา และ กปภ.ข.2 350
คู่มือการใช้งานระบบ IT E-Service 209
แสดง #