หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประวัติการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

 • ความเป็นมาของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

       การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 จากการรวม 2 หน่วยงาน คือ การประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยกับการประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา สำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบ - และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา กปภ.มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการประปา ทั่วประเทศ รวม 74 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายน้ำ ของการประปานครหลวง และพื้นที่ชุมชน ในท้องถิ่น ที่ได้รับการสัมปทานดำเนินการกิจการประปาเอง

       ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีสำนักงานประปาสาขา 234 แห่ง ภายใต้การบริหารจัดการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต จำนวน 10 เขต ได้แก่

  1. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
  2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา
  3. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  4. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
  5. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  6. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
  7. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
  8. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
  9. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน
  10. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก

       การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2526 เดิมใช้ชื่อสำนักงานประปาเขต 2 โดยมีนายสิทธิชัย พิษฐานพร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการท่านแรก และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในปี พ.ศ. 2552

       ปัจจุบันอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

   

 • ทำเนียบผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

  รายนามปีที่ดำรงตำแหน่ง
  นายสิทธิชัย พิษฐาพร 2526 - 2527
  นายเฉลิมวงศ์ นิติภาวะชน 2528 - 2537
  นายประสงค์ นิ้มวัฒนา 2537 - 2540
  นายประสงค์ นิ้มวัฒนา 2537 - 2540
  นายบุญส่ง สื่ออยู่ยง 2540 - 2541
  นายโกเมธ เฟื่องธารทิพย์ 2541 - 2545
  นายดำรง ผดุงชอบ 2545 - 2548
  นายสุรศักดิ์ มรกตสุวรรณ 2548 - 2551
  นายศักดิ์สมิทธิ์ เอี่ยมสินธุ์ 2551 - 2552
  นายชโยดม กาญจโนมัย 2552 - 2558
  นายประกอบ พิทยาภรณ์ 2558 - 2561
  ร.ท.ประจักร์ จิตรีพิทย์ 2561 - ปัจจุบัน

   

   

เลื่อนขึ้นข้างบน