ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ กปภ.สาขาหนองแค
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายหนองแค
1,900 คลองชลประทานระพีพัฒน์,
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสัก
หน่วยบริการหินกอง
-
รับน้ำจากแม่ข่าย
รวม 1,900