ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้ > คำนิยามสำคัญในระบบประปา
คำนิยามสำคัญในระบบประปา
  • มาตรวัดน้ำ  หมายถึง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ กปภ.สาขา ได้ติดตั้งให้กับลูกค้าเพื่อวัดปริมาณน้ำ
  • เครื่องกั้นน้ำ  หมายถึง  ประตูน้ำที่ติดตั้งอยู่หน้าหรือหลังมาตรวัดน้ำ  ซึ่งมีไว้สำหรับปิดและเปิดน้ำ
  • จุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ  หมายถึง สถานที่ที่ถูกกำหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำ  เพื่อให้มีการอ่านมาตรได้อย่างสะดวก
  • ท่อและอุปกรณ์ภายใน  หมายถึง  ท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากหลังมาตรวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำหรืออาคารของลูกค้า
  • ท่อและอุปกรณ์ภายนอก  หมายถึง  ท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากมาตรวัดน้ำออกไปบรรจบกับท่อจ่ายน้ำ
  • ค่าบริการทั่วไป  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตามขนาดมาตรที่ติดตั้ง  เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อม หรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์ และท่อจ่ายน้ำ
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937