ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้ > น้ำมีกลิ่นคลอรีนมีอันตราย?
น้ำมีกลิ่นคลอรีนมีอันตราย?
         กปภ. ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มและมีความปลอดภัยต่อประชาชน น้ำในบางพื้นที่อาจมีกลิ่นคลอรีนสูง  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งผลิตจ่ายน้ำ  แต่ขอให้มั่นใจว่าปริมาณคลอรีนที่ผสมอยู่ในน้ำประปานั้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
        กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา แสดงถึงความปลอดภัยว่าน้ำประปาที่ส่งมาถึงบ้านท่านสะอาดปราศจากเชื้อโรคแน่นอน จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือทำให้เจ็บป่วยเมื่อดื่มน้ำประปา
          ถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับกลิ่นคลอรีนที่เติมในน้ำประปาสามารถแก้ไขได้ง่ายนิดเดียว เพียงแค่นำน้ำประปาใส่ภาชนะที่สะอาด (ไม่ควรปิดฝามิดชิด)  ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไป  ท้งนี้ ภาชนะที่รองรับน้ำประปาต้องมีความสะอาดด้วย จึงจะทำให้น้ำประปาที่เก็บไว้มีความสะอาดเมื่อนำไปใช้
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937