ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้ > การรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้
การรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้
  1. หมั่นตรวจสอบท่อประปา สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำภายในบ้าน  หากผุกร่อนเป็นสนิมควรเปลี่ยนใหม่
  2. ไม่ควรติดเครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำโดยตรงจากเส้นท่อ เพราะหากมีท่อแตก-รั่ว เครื่องสูบน้ำจะดูดเอาสิ่งสกปรกเข้าไปในเส้นท่อด้วย
  3. เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ ควรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำตามที่ระบุไว้  เพราะเครื่องกรองน้ำอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้  หากไม่ล้างทำความสะอาดตามข้อแนะนำของผู้ผลิต
  4. ควรทำความสะอาดถังเก็บน้ำหรือบ่อพักน้ำสม่ำเสมอ เพราะอาจมีสิ่งสกปรกเข้าไปปะปนอยู่ในถังเก็บน้ำก็ได้
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937