ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ร่วมงานกับ กปภ. ข.2 > รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุฯ
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุฯ
ข่าวสาร - ร่วมงานกับ กปภ.เขต2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937