ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ร่วมงานกับ กปภ. ข.2 > รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ข่าวสาร - ร่วมงานกับ กปภ.เขต2

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า ๓ และตำแหน่งช่างโยธา ๓

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ2

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937