ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานอีกด้วย
....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937