ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข. 2 เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระบุรี
กปภ.ข. 2 เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.ข. 2 นำพนักงานในสังกัด กปภ.ข. 2 เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สร้างความปลื้มปิติให้ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937