ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล เตรียมรับมือภัยแล้ง เนื่องจากแม่น้ำป่าสักระดับน้ำลดลงต่ำ
กปภ.สาขาชัยบาดาล เตรียมรับมือภัยแล้ง เนื่องจากแม่น้ำป่าสักระดับน้ำลดลงต่ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายสนธิ บุญศิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล มอบหมายให้ นายว้ชระ สินสุวรรณ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าดำเนินการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำดิบ บริเวณจุดสูบน้ำ ท่ามะนาวและ ต่อท่อทางดูด ลึกลงอีก 2 เมตร เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดต่ำลงมาก เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จึงขอความกรุณา ประชาชน ให้ใช้น้ำ แบบประหยัด และรุ้ คุณค่า พบเห็นท่อแตกท่อรั้ว แจ้ง การประปา 036-461565
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937