ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) แลกเปลี่้ยนความคิดเห็นในการทำงาน
กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) แลกเปลี่้ยนความคิดเห็นในการทำงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ กปภ.สาขานครนายก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการให้บริการลูกค้า พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงาน การลดน้ำสูญเสีย
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937