ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2562 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาบ้านหมี่ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร การหารือปัญหาและแนวทาง แก้ไขปัญหาในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมต้อนรับพนักงานใหม่ 2 ท่าน
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937