ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรม "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรม "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง มอบหมาย นางรุ่งนภา เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม "งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937