ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และเข้าร่วมโครงการ "แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และเข้าร่วมโครงการ "แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าประตูยักษ์ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และในวันเดียวกัน ผู้จัดการฯได้มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" ซึ่งจัดขึ้นโดยนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
..........................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937