ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 9 -14
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 9 -14
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 26 เมษายน 2562 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นายสหพล รัตนขจิตวงศ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 9 -14 เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสระบัว(คลอง 11) ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937