ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี นางนฤมล  ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ ร่วมกับพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการในการตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เป็นหนึ่งในสาขาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้สมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ "การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก" ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937