ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร และหัวหน้างาน กปภ.ข.2 ร่วมสนทนาสภากาแฟ
ผู้บริหาร และหัวหน้างาน กปภ.ข.2 ร่วมสนทนาสภากาแฟ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(22 เมษายน 2562) เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กปภ.ข.2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาในจ.นครราชสีมา การแก้ปัญหาน้ำสูญเสีย และการดำเนินงาน Gecc ศูนย์ราชการสะดวก
............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937