ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2562
กปภ.สาขาโชคชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้างในสังกัดให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งพูดคุยปัญหาในการปฎิบัติงานภายในองค์กร      
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937