ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > พนักงาน กปภ.ข.2 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัย และะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม"
พนักงาน กปภ.ข.2 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัย และะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัย และะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม" ณ โรงแรม เดอะ ฟอเรส โฮม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภุมิภาคเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้
.....................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937