ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร กปภ.ข.2 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.)
ผู้บริหาร กปภ.ข.2 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (28 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการกปภ.สาขาในสังกัด ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง(ครส.) ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562 ในการนี้ นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฎิบัติการ4) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937