ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่รับชำระค่าติดตั้งน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่รับชำระค่าติดตั้งน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ บริเวณศาลาประชาคม ม.4 บ้านโพธาราม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อออกรับคำร้องติดตั้งน้ำประปา พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี สร้างความประทับใจให้แก้ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937