ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ บ.ประปาปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการและควบคุมน้ำสูญเสีย
กปภ.ข.2 ร่วมกับ บ.ประปาปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการและควบคุมน้ำสูญเสีย แก่พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธารเปิดการอบรมในครั้งนี้
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937