ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผอ.กปภ.ข.2 และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์นักข่าวรายการรู้สู้ภัย ช่อง ThaiPBS เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำช่วงหน้าแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผอ.กปภ.ข.2 และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์นักข่าวรายการรู้สู้ภัย ช่อง ThaiPBS เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำช่วงหน้าแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และคณะ ร่วมด้วยผู้บริหารจากกรมชลประทาน นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 และ นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำสำหรับผลิตจ่ายน้ำประปาในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้สัมภาษณ์นักข่าว รายการรู้สู้ภัย สถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS เกี่ยวกับสถานการณ์และปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ อ.คง จ.นครราชสีมา จากนั้นเดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา โดยมีนายนพดล พุ่มกันภัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ให้การต้อนรับและร่วมให้สัมภาษณ์ โดยปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าจะมีเหลือไม่มากนัก แต่คาดการณ์ว่าจะสามารถใช้ผลิตน่ำประปาได้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ โดย การประปาส่วนภูมิภาค และ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำร่วมกันเพื่อให้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937