ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > หน่วยงานในสังกัด กปภ.ข. 2 เข้ารับมอบรางวัล กปภ.สาขาดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561
หน่วยงานในสังกัด กปภ.ข. 2 เข้ารับมอบรางวัล กปภ.สาขาดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กปภ.สาขา ในสังกัด เข้ารับรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ "การประปาส่วนภูมิภาคเขตและสาขาดีเด่น เกียรติบัตรทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ของ กปภ.ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล จากนั้น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และการแสดงต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันครบรอบสถาปานา กปภ. 40 ปี ณ กปภ.สำนักงานใหญ่

ผลการคัดเลือกการประปาส่วนภูมิภาคเขตและสาขาดีเด่น ประจำปี 2561 มี กปภ.สาขาในสังกัด ของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้รับรางวัล ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้น้ำ 1,177 - 4,437 ราย รางวัลชมเชย - กปภ.สาขาผักไห่
กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้น้ำ 4,560 - 6,281 ราย รางวัลชนะเลิศ - กปภ.สาขาโนนสูง
กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้น้ำ 3,349 - 8,077 ราย รางวัลรองชนะเลิศ - กปภ.สาขาเสนา
กลุ่มที่่ 7 ผู้ใช้น้ำ 22,827 - 40,066 ราย รางวัลรองชนะเลิศ - กปภ.สาขานครราชสีมา
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2561 ระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย  หน่วยงาน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข 2 ได้ รางวัลชมเชยอันดับที่ 1
Smart Manhole Cover Openner (SMCO) อุปกรณ์เปิดฝาบ่อระบายน้ำคอนกรีต หน่วยงาน กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2
และ ชุดขับเคลื่อนด้วยประตูไฟฟ้า (MBV) ราคาประหยัด หน่วยงาน กองผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.2 ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 2
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937