ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดสนทนายามเช้า (Morninf Talk) เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ
กปภ.สาขาผักไห่ จัดสนทนายามเช้า (Morninf Talk) เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (19 มีนาคม 2562) นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ สำนักงาน กปภ.สาขาผักไห่ เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937