ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดย นายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการจัดโครงการเติมใจ ครั้งที่ 1/2562 บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปา และตรวจเช็คระบบท่อประปาภายในบ้านฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลระบบประปาภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงแนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีพร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937