ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณหน่วยบริการประทาย เพื่อสำหรับใช้เป็นจุดบริการรับชำรค่าน้ำนอกสถานที่
กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณหน่วยบริการประทาย เพื่อสำหรับใช้เป็นจุดบริการรับชำรค่าน้ำนอกสถานที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยผู้จัดการสำรวย ปานาราช พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยบริการประทาย เพื่อใช้เป็นจุดบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ และเป็นการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอประทาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937