ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำนอกสถานที่
กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำนอกสถานที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กปภ.สาขารังสิต(พ) นำโดยนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผจก.กปภ.(พ)สาขารังสิต  นายวรเศรษฐ์ สุริยกานนท์ หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  นางสาวตุลากาล สังคะหะ หนง.อำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกับ อบต.บางพูด ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ณ ที่ทำการอบต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เดินทางมายื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนกว่า 30 คน
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937