ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นางสาวนริสา ปรีชา หัวหน้างานอำนวยการ ร่วมกับกปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ กปภ.สาขาปทุมธานี กปภ.สาขารังสิต(พ) และกปภ.คลองหลวง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" จำนวน 8,000 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมโครงการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937