ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงงานบริษัท ยูเอชเอ็มกรุ๊ป จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงงานบริษัท ยูเอชเอ็มกรุ๊ป จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นายนคร ขอแนบกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานจากโรงงานบริษัท ยูเอชเอ็มกรุ๊ป จำกัด ณ บริษัท พีบีไพพ์(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สหมิเตอร์ จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความรู้กระบวนการผลิตท่ออุปกรณ์ มาตรวัดน้ำ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าฯลฯ และยังเป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937