ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มสนับสนุน กิจกรรม"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน"
กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มสนับสนุน กิจกรรม"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นางสุดารัตน์ พวงศิลป์ หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สำหรับจัดกิจกรรม "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No one left behind" ปี 2562 (การปั่นจักรยานของนักปั่นตาบอดและจิตอาสา) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6,000 ขวด
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937