ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชขยะมูลฝอย ทำความสะอาดบนฟุตบาท  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมสาธารณประโยชน์ ณ ลานแมคโคร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนเทศบาลตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมโครงการ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปภ.
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937