ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส
กปภ.สาขาผักไห่ จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ กปภ.สาขาผักไห่ เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้จากพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเผยแพร่ให้กับพนักงานท่านอื่นทราบ พรัอมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมนี้ ได้ทำการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 1/2562 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวสาวิตรี เกตุบำรุง พนักงานพัสดุ 6 สังกัดงานอำนวยการ
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937