ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมออกหน่วย"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างเสริมความสุข จงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ม.12 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมออกหน่วย"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างเสริมความสุข จงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ม.12 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นายสำรวย ปานาราช ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด  เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างเสริมความสุข จงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ม.12 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 720 ขวดไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาอีกด้วย      
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937