ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการ “จังหวัดสะอาด” และแผนงานจังหวัดปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวงสะอาด” ณ บริเวณลานศูนย์การค้าแม็คโคร อ.เมือง จ.ปทมุธานี
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการ “จังหวัดสะอาด” และแผนงานจังหวัดปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวงสะอาด” ณ บริเวณลานศูนย์การค้าแม็คโคร อ.เมือง จ.ปทมุธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (14 ก.พ. 62) การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายเสกสรรค์ โตสิงห์ หนง.งานผลิต กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดสะอาด" และแผนงานจังหวัดปทุมธานี "ถิ่นบัวหลวงสะอาด" ณ บริเวณลานศูนย์การค้าแม็คโคร อ.เมือง จ.ปทมุธานี ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมมือช่วยกันกวาดขยะและทำความสะอาดพื้นถนน ตั้งแต่บริเวณหน้าลานศูนย์การค้าแม็คโคร ถึง สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อเป็นการตระหนักถึงการเสียสละมีจิตสาธารณะ การสร้างความสามัคคีของประชาชน การปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เป็นปัญหา ณ ขณะนี้ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937