ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับกรจ.กปภ.ข.2 เข้าประชุมกับคณะผู้บริหารการประปานครหลวงสาขามีนบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับกรจ.กปภ.ข.2 เข้าประชุมกับคณะผู้บริหารการประปานครหลวงสาขามีนบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ และทีมงานบริการฯ กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และผู้แทนชาวบ้านกลุ่มบ้านฟ้าปิยรมย์ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล พร้อมทั้งหาแนวทางเพิ่มแรงดันน้ำเข้าพื้นที่อำเภอลำลูกกา กับคณะผู้บริหารการประปานครหลวงสาขามีนบุรี  ตลอดจนแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ ณ การประปานครหลวงสาขามีนบุรี
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937