ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๒
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๒
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการกปภ.สาขาในสังกัด หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๔) และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ณ สำนักงาน กปภ.ข.๒ จ.สระบุรี ทั้งนี้ ผู้บริหาร ในสังกัด กปภ.ข.๒ ได้รับมอบนโยบายต่างๆ จากท่านผู้ว่าการ
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937