ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิเป็นส่วนลดค่าน้ำประปา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาโนนสูง ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิเป็นส่วนลดค่าน้ำประปา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 120 ขวดไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้ร่วมโครงการ พร้อมรับคำร้องติดตั้งน้ำประปาใหม่ และรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิเป็นส่วนลดค่าน้ำประปา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937