ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำให้กับลูกค้าในพื้นที่
กปภ.สาขานครนายก จัดโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำให้กับลูกค้าในพื้นที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก มอบหมายให้นายพิเชษฐ ชูศักดิ์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) บริเวณสถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ ที่จะได้รับน้ำประปาที่ใสสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937