ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ออกสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่ตามโซน(DMA) เพื่อลดน้ำสูญเสียตามแผนปฏิบัติการ
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่ตามโซน(DMA) เพื่อลดน้ำสูญเสียตามแผนปฏิบัติการ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกสำรวจหาพื้นที่ท่อแตกท่อรั่วตามโซน(DMA) เพื่อลดน้ำสูญเสีย บริเวณหมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 อำเภอธัญบุรี ตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937