ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้แก่ กปภ.สาขาปทุมธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้แก่ กปภ.สาขาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี โดยมี นายวินัย  สุขสุมิตร  ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นผู้แทนเข้ารับของขวัญพระราชทานดังกล่าว ณ พระตำหนักจักรีบงกช (วังสวนปทุม) จ.ปทุมธานี สร้างความปลื้มปีติและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้          
          โดย กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลผลิต/ส่งจ่ายน้ำในพื้นที่ พระตำหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ กปภ.สาขาปทุมธานี ยังมีพื้นที่ส่งจ่ายน้ำ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง (ฝั่งตัวเมือง) , อ.สามโคก , อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937