ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นายวรเศรษฐ์ สุริยกานนท์ หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขารังสิต(พ)  และนางสาวอาณารมย์ สุดใจแจ่ม  หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. โดยมี นายเดชา  กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันเสาร์ที่  19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  ภายในงาน กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้ให้บริการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ,การลงทะเบียนชำระค่าน้ำประปาผ่านมือถือด้วย Application PWA Digital Bill ,รับเรื่องตรวจสอบน้ำประปารั่วภายใน ตามโครงการ กปภ. "อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" ฟรีค่าแรง ระหว่างเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 ,รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของค่าน้ำประปา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปาแก่ประชาชนทั่วไปด้วย (สามารถสแกน QR code เพื่อรับชน Clip VDO)
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937