ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมซักซ้อมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมซักซ้อมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(15 มกราคม 2562 ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้จัดการในสังกัด ประชุมซักซ้อมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จ.สระบุรี โดยติดตามเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย/ผลการดำเนินการลดน้ำสูญเสีย การดำเนินการโครงการศูนย์ราชการสะดวก และเรื่องอื่นๆ
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน     
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937