ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาท่าเรือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานในสังกัด
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937