ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี มอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำที่อนุญาตให้การประปาฯ ใช้เป็นจุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
กปภ.สาขาปทุมธานี มอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำที่อนุญาตให้การประปาฯ ใช้เป็นจุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) โดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้นางสาวปิยวดี  ปลื้มฤดี พร้อมด้วยพนักงานจากงานผลิต และนักวิทยาศาสตร์จาก กปภ.ข.2 เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประปา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ได้อนุญาตและให้ความร่วมมือกับ กปภ. ในการใช้พื้นที่ส่วนตัวเป็นจุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ซึ่งการให้ความร่วมมือดังกล่าวของผู้ใช้น้ำ ทำให้ กปภ.สาขาปทุมธานี มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกรมอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะส่งจ่ายน้ำประปาแก่บ้านเรือนผู้ใช้น้ำ...
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937