ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 มอบของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2562
กปภ.ข.2 มอบของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้กับผู้ใช้น้ำที่เดินทางมาชำระค่าน้ำประปา ณ สำนักงาน กปภ.ข.2 ตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าของจะหมด สามารถสอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรมได้ ณ กปภ.สาขาที่ท่านใช้บริการ
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937