ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปักธงชัย จัดโครงการเติมใจให้กัน บริเวณหมู่บ้านนางเหริญ จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาปักธงชัย จัดโครงการเติมใจให้กัน บริเวณหมู่บ้านนางเหริญ จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 ลงพื้นที่บริเวณ หมู่บ้านนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ให้ความรู้ด้านระบบประปา แนะนำบริการ กิจกรรมต่างๆของ กปภ. และรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น้ำรายใหม่ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างมาก
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937